Detaylar
“Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi” 27-30 KASIM 2019
25 Ekim 2019
“Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi” 27-30 KASIM 2019

Davet

Değerli Ziyaretçi ve Katılımcılarımız,

Günümüzde “Ahilik” esnafa özgü bir kavram olarak algılanmakta; Ahilik denilince esnaf, esnaf denilince de Ahilik akla gelmektedir.

Ahilik, 13. yy ‘ın ilk yarısından, 19. yy‘ın sonlarına kadar, Türk insanının mesleki, ahlaki ve sosyal bağlamda olgunlaşmasını sağlayan, sanat ve meslek icra edenlerin gereksinimlerini, davranış biçimlerini ve çalışma şartlarını ve ilkelerini düzenleyen fonksiyonel bir sosyal kurumdur.

Ahilik, mesleki teşkilatlar ve yaygın eğitim kurumları olarak bilinen ilk ciddi mesleki kurumlardır. Aynı zamanda dönemin bir sivil toplum kuruluşu rolünü de üstlenmiştir.

Ahilikte amaç, Türk örf, adet, gelenek ve görenekleri ile islam inancını birleştirerek, bireylerin sosyal, kişilik, ahlaki ve mesleki gelişimlerini ve olgunlaşmalarını sağlamaktır.

AHİLİK BUGÜN NEDEN DAHA MANALI VE ANLAMLI?

Günümüz dünyasında yaşadığımız ekonomik sorunların temelinde, iş hayatındaki ahlaki eksiklikler ve kapitalist düşünce yatmaktadır. Çok kazanma hırsı veya kaybetme korkusu, iş ahlakı konusundaki hassasiyetlerimizi kaybettirmiş, kültürel değerlerimizden bizleri uzaklaştırmıştır. Çalışanına hem madden hem manen zulmeden işveren ile aldığı ücretin hakkını vermek noktasında yeterince özen göstermeyen iş görenlerin olduğu bir iş dünyası yerine, ahilik kültürünü benimsemiş, helal kazancın adil bölüşümünü önceleyen bir iş dünyası tesis edilmelidir. Gönlü zengin, gözü tok esnaf ve zanaatkarlar yetiştirmeli, iş ahlakı tüm topluma yayılmalıdır.

Bu bağlamda 27-30 Kasım 2019 tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi Konya’da gerçekleştirilecek “Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi” programının Cumhurbaşkanlığı Yüksek Himayelerinde gerçekleştirileceğini bilginize sunmaktan mutluluk duyarız.

 

Muharrem Karabacak                                                                      Cüneyit Orhan Toprak

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları                                                  Konya Valisi
Birliği Başkanı